Officiële klachtenprocedure DJI

Hoe verloopt de afhandeling van uw klacht? U heeft een klacht over DJI of over DJI-personeel. De wet1 biedt u de gelegenheid om daarover een officiele klacht in te dienen. Dit schema laat zien wat er vervolgens met uw klacht gebeurt, wat DJI moet doen en waarop u mag rekenen.