Hoofddirecteuren en divisiedirecteuren

Hieronder vindt u de portretfoto's van de hoofddirectie en divisiedirecteuren van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Wilt u een foto voor journalistieke doeleinden gebruiken, dan kunt u een exemplaar zonder copyright en in hoge resolutie opvragen bij communicatie@dji.minjus.nl.