Justitiële Jeugdinrichtingen

In Nederland zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Jeugdigen kunnen in een JJI komen als de (kinder)rechter hier een straf of maatregelen voor oplegt. De onderstaande fotoserie geeft u een beeld van een Justitiële Inrichting.