Digitaal magazine DJIzien

In het digitale magazine DJIzien vind je uiteenlopende verhalen over het werk van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Ga naar het laatste nummer van DJIZien: #33, maart 20224.

Hele cover Djizien maart 2024
Beeld: ©DJI

In deze editie [ #33 | maart 2024 | DJIzien] vind je weer uiteenlopende verhalen over het werk van Dienst Justitiële Inrichtingen.

Op zoek naar het echte verhaal

‘Justitie acht de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar.’ Die uitspraak hoor je vaak. Maar wie bepaalt eigenlijk die ‘toerekeningsvatbaarheid’ en op grond waarvan? Antwoord: de pro-Justitiarapporteur. Die doet onderzoek en brengt advies uit. Werk voor specialisten, zoals Margot.

'Motivatie is het belangrijkst'

 Wie uit de gevangenis komt, vindt vaak moeilijk werk. En dat terwijl het vinden van een baan belangrijk is om te voorkomen dat iemand weer de fout ingaat. Daarom bereidt DJI gedetineerden met een ‘plusje’ goed voor op een baan. Bij Zilt Bikes uit Zutphen zijn ze blij met ex-gedetineerden die nu als fietsenmaker werken.

Lespakket De Beschermers

Een nauwe samenwerking tussen Politie, Defensie, Douane en DJI moet leiden tot meer doorstroom van personeel tussen de grote publieke organisaties in het veiligheidsdomein. Een van de eerste concrete resultaten is het lespakket De Beschermers, dat scholieren de kans biedt om meer te leren over het werken bij de vier organisaties.

En ook nog:

 • School is niet gewoon school in de jeugdinrichting
  Naar school gaan of een opleiding volgen in jeuddetentie is niet hetzelfde als daarbuiten. In elke jeugdinrichting in Nederland is weliswaar een school gevestigd, maar daar tref je geen volle klassen met schoolbankjes aan. Binnen de muren wordt steeds meer maatwerk geleverd.
   
 • Contact is de sleutel tot suïcidepreventie
  Elk jaar zijn er in Nederland ongeveer 1900 suïcides. In het gevangeniswezen zijn dat er ongeveer 12 (cijfers uit 2022). Dat zijn 7,5 keer méér gevallen dan buiten detentie. Maar nog veel belangrijker is de impact van suïcide op medewerkers én op het hele systeem in justitiële inrichtingen. Daarom is er het programma suïcidepreventie. 
   
 • Beslissen over de juiste plek
  Binnen DJI beslist de Divisie Individuele Zaken onder meer op welke locatie justitiabelen worden geplaatst. Dat is een vaak een flinke puzzel, en niet alleen vanwege de grote capaciteitsproblemen waar DJI mee kampt. Er komt veel kijken bij het werk van selectiefunctionaris.

Vorige uitgaven

Lees ook de vorige uitgaven van DJIzien.

Abonneren?

Wil je een abonnement op DJIzien? Stuur een mail naar djizien@dji.minjus.nl en krijg een alert elke keer dat DJIzien verschijnt.