Uitbreiding locaties met ouder-kindactiviteiten

Afgelopen maand was er een proef in vier penitentiaire inrichtingen (Zwolle, Nieuwersluis, Ter Peel en Veenhuizen) waarbij kinderen op bezoek konden bij hun ouder(s) in de gevangenis tijdens zogenaamde, ouder-kindactiviteiten. Daarbij was fysiek contact tussen ouder en kind weer toegestaan.

Voor de kinderen en ouders zijn sport- en spelactiviteiten georganiseerd van maximaal 2 uur. Vrijwilligersorganisaties zijn betrokken bij de uitwerking van de activiteiten. Gedetineerden mochten zelf beslissen of ze samen met hun kinderen wilden deel nemen aan de aangeboden activiteiten. Ze konden er ook voor kiezen om het bezoek met het kind te houden in de bezoekerszaal of via beeldbellen. Aangezien de proef goed is verlopen, kunnen vanaf maandag 10 augustus alle PI’s ouder-kindactiviteiten organiseren. De ouder-kindactiviteiten kunnen alleen georganiseerd worden als de activiteiten op een verantwoorde manier conform de RIVM-richtlijnen realiseerbaar zijn.

Bezoek voor alle kinderen per 1 augustus toegestaan

Per 1 augustus mogen kinderen van alle leeftijden op bezoek bij hun ouder(s). Dit bezoek vindt plaats in de reguliere bezoekerszaal waarbij geen fysiek contact mogelijk is (achter plexiglas). Kinderen tot 14 jaar kunnen mee onder begeleiding van een meerderjarige. Kinderen vanaf 14 jaar mogen, als zij in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs zonder begeleiding van een meerderjarige op bezoek bij een gedetineerde. Dit bezoek vindt plaats in de reguliere bezoekerszaal waarbij geen fysiek contact mogelijk is (achter plexiglas). De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële inrichting anders zijn. Dat komt omdat de gebouwen van onze inrichtingen niet allemaal hetzelfde zijn en er in ieder pand moet worden voldaan aan de RIVM-richtlijnen. Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina's van de justitiële inrichtingen.

Fysiek contact tussen ouder en kind weer toegestaan