Wouter Boogaard divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen

Wouter Boogaard wordt per 1 oktober 2020 divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen. Hij volgt Goof van Gemert op die eind september stopt als divisiedirecteur.

Wouter Boogaard, divisiedirecteur Forensische Zorg

Wouter komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid waar hij werkzaam was als directeur Politieorganisatie & Middelen bij het directoraat Politie en Veiligheidsregio’s. Eerder werkte hij bij DJI als directeur Financiën & Bedrijfsvoering/Audit & Concerncontrol en plaatsvervangend divisiedirecteur Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring.