137 coronabesmettingen in PI Ter Apel

In penitentiaire inrichting Ter Apel zijn op dit moment 137 van de 407 justitiabelen positief getest op het coronavirus. Naar aanleiding van eerder vastgestelde besmettingen zijn alle justitiabelen in Ter Apel vorige week preventief in quarantaine geplaatst en getest. Die uitslag is nu binnen en heeft 108 extra positief geteste justitiabelen uitgewezen. Dit betekent dat momenteel 137 van de 407 justitiabelen het coronavirus hebben. De meesten van hen hebben milde tot geen klachten. Zij blijven op advies van de GGD in ieder geval nog 7 dagen in quarantaine.

PI Ter Apel
Beeld: ©DJI

Voor negatief geteste justitiabelen wordt vandaag in beperkte vorm het dagprogramma weer opgestart. In deze specifieke situatie dragen justitiabelen in PI Ter Apel een mondkapje. In PI Ter Apel zitten mensen die veroordeeld zijn voor of worden verdacht van een misdrijf en illegaal in Nederland verblijven. Omdat ze illegaal in ons land verblijven worden ze na het uitzitten van de straf uitgezet naar hun land van herkomst.

PI Nieuwegein

Ook in PI Nieuwegein is vorige week de hele inrichting preventief in quarantaine geplaatst na één positieve coronatest. Ook hier zijn alle justitiabelen getest. Dit heeft ertoe geleid dat op één afdeling in totaal 20 justitiabelen positief zijn getest. Op de andere afdelingen zitten geen positief geteste gedetineerden. In overleg met de GGD wordt bepaald in welk tempo en op welke wijze de maatregelen daar kunnen worden afgeschaald.

Maatregelen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) heeft in maart vorig jaar in samenspraak met de GDD en het RIVM maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken.

Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. Nieuw ingekomen gedetineerden worden daarom acht dagen preventief in een eenpersoonscel in quarantaine geplaatst. Er vindt na binnenkomst een medische intake plaats, met verscherpte aandacht voor corona-verschijnselen en eventuele kwetsbaarheid van de justitiabele. Daarnaast vindt bezoek enkel achter glas plaats en draagt het personeel mondkapjes waar zij fysiek contact hebben met (mogelijk) besmette justitiabelen of waar het niet mogelijk is om afstand te houden.

De maatregelen die DJI heeft genomen om de kans op besmetting in gevangenissen zo klein mogelijk te maken zijn in samenspraak genomen met RIVM en GGD. DJI heeft natuurlijk ook oog voor recente ontwikkelingen zoals de opmars van een Britse – veel besmettelijkere – variant van het virus, en deze nieuwe besmettingen in de inrichtingen. Daarom heeft DJI het OMT-advies gevraagd of het bestaande volledige pakket aan maatregelen voldoende is om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. DJI is in afwachting van dit advies en zal naar aanleiding hiervan besluiten of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn.