PI Ter Apel bijna coronavrij

De penitentiaire inrichting Ter Apel is weer bijna coronavrij. Vorige week bleek dat 137 van de ruim 400 gedetineerden besmet waren. Op dit moment zijn er nog drie gedetineerden die positief zijn getest op het coronavirus.
 

PI Ter Apel
Beeld: ©DJI

Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, werden na de corona-uitbraak in PI Ter Apel aanvankelijk alle gedetineerden preventief in quarantaine geplaatst op hun eigen cel. Later moesten alleen de besmette gedetineerden voor de duur van zeven dagen verplicht de hele dag in hun cel blijven. Nu vrijwel de gehele gedetineerdenpopulatie weer gezond is, wordt vanaf donderdag het dagprogramma in de gevangenis weer opgestart. Gedetineerden kunnen dan weer aan het werk en mogen sporten. Wel wordt er gewerkt met kleinere groepen en komen gedetineerden niet in contact met gedetineerden die op andere afdelingen verblijven.
 

PI Nieuwegein

PI Nieuwegein had eerder twintig besmettingen onder gedetineerden. Op dit moment gaat het nog om in totaal zes gevallen op twee verschillende afdelingen. Ook PI Nieuwegein werkt in kleine vaste groepen en treft voorbereidingen om arbeid en bezoek op te starten.

Coronamaatregelen

DJI heeft in maart vorig jaar, in samenspraak met de GDD en het RIVM, maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Deze week zijn de maatregelen aangescherpt naar aanleiding van het OMT-advies.