Hanny van Geffen algemeen directeur CTP Veldzicht

Hanny van Geffen wordt per 15 augustus algemeen directeur van het Centrum voor Transculturele Psychiatrie (CTP) Veldzicht.

Hanny van Geffen
©DJI

Hanny is al eerder werkzaam geweest binnen DJI, als Manager Educatie, Arbeid en Therapie bij de toenmalige Forensische psychiatrische kliniek in Veldzicht en later als locatiedirecteur van de PI Grittenborgh en het Huis van Bewaring in Groningen.

Momenteel is zij werkzaam als interim instituutsdirecteur bij Fontys Lerarenopleiding in Tilburg. Binnen het onderwijs heeft zij veel ervaring op gedaan als (vestiging)directeur van diverse onderwijsinstellingen in het hoger onderwijs.