Hbo-studenten geven extra impuls aan detentie- en re-integratieplan

Van 1 juni tot en met 31 december 2021 gaan 56 (bijna) afgestudeerde hbo’ers het gevangeniswezen ondersteunen om de theorie van methodisch handelen in de praktijk te brengen.

HBO Studenten
©DJI

De studenten hebben een studierichting in Social Work en een minor in 'Werken in een gesloten kader'. De hbo’ers zijn door hun kennis over doelgericht, planmatig en systematisch werken concreet inzetbaar voor het ondersteunen en coachen van DJI-medewerkers bij formuleren van re-integratiedoelen en -acties, het opstellen van gedragsrapportages en het onderbouwen van adviezen en besluiten over het toekennen van interne en externe vrijheden. Van september 2020 tot en met januari 2021 is deze werkwijze beproefd in een pilot bij twee penitentiaire inrichtingen.