Hoofddirecteur Gerard Bakker wordt inspecteur-generaal bij NVWA

Gerard Bakker wordt inspecteur-generaal bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

 

Gerard Bakker
©DJI

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 16 augustus 2021.

Voor DJI was Gerard Bakker bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In 2018 maakt hij de overstap van het COA naar de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).