Samenwerking DJI en Jeugdfonds Sport & Cultuur

Plaatsvervangend divisiedirecteur Eric Nijman heeft donderdag 27 mei namens DJI zijn handtekening gezet onder een convenant. Door samen te werken met het Jeugdfonds Sport & Cultuur komen er extra kansen voor kinderen van gedetineerden. Het Jeugdfonds kan de contributie voor bijvoorbeeld de voetbalclub of dansschool betalen voor kinderen, wanneer de (gedetineerde) ouder hier niet toe in staat is.

Eric Nijman met convenant
©DJI

Naast DJI tekenden ook directieleden en bestuurders van Exodus Nederland, Gevangenenzorg Nederland, Vereniging Humanitas en Expertisecentrum K I N D en het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor de bijzondere samenwerking.

Edward van Gils

De aftrap van de samenwerking vond symbolisch plaats rond de middenstip op het voetbalveld naast de KingsDome in Zaandam. Dit is de sportaccommodatie van de bekende straatvoetballer Edward van Gils, sinds vorig jaar ambassadeur van DJI. Om het belang van sporten voor kinderen te onderstrepen verzorgde Edward van Gils tijdens de ondertekening een voetbalclinic voor enkele jongeren, die deelnemen aan een rugbyproject van Turn-over.

Op jaarbasis zijn er zo’n 25.000 kinderen waarvan één van de ouders in de gevangenis zit. Vaak is er geen geld om de kinderen te laten sporten of cultureel actief te zijn. Het Jeugdfonds kan voor deze kinderen de contributie of het lesgeld betalen en de eventueel benodigde attributen.

Directeur Monique Maks van het Jeugdfonds Sport & Cultuur is ingenomen met de samenwerking met DJI en de ketenpartners, die vaak nauw contact hebben met kinderen van gedetineerden. “Als Jeugdfonds Sport & Cultuur streven we ernaar om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te laten sporten. Sporten of cultureel actief zijn is heel goed voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Ze horen dan ergens bij, kunnen vriendjes en vriendinnen maken, plezier hebben en zich ontspannen. Dat is ontzettend belangrijk voor de jeugd.”