Coronavirus - versoepeling coronamaatregelen bij DJI

Demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker stuurde 18 juni 2021 een brief naar de Tweede Kamer. Daarin kondigt hij een aantal versoepelingen aan van een aantal coronamaatregelen bij DJI. Deze versoepelingen zijn in lijn met de RIVM-adviezen en zijn mogelijk door het afschalen van de landelijke maatregelen en het dalende aantal besmettingen in de justitiële inrichtingen. In dit nieuwsbericht staan de versoepelingen die de minister de komende periode doorvoert bij DJI.

Corona

DJI bouwt de coronamaatregelen in de justitiële inrichtingen stapsgewijs af:
stap 1: 21 juni 2021 (of een paar dagen later als dat organisatorisch nodig is)
stap 2: 1 juli 2021
stap 3: 15 juli 2021
stap 4: september 2021

 

Stap 1

Inkomstenprocedure
De plaatsing op een eenpersoonscel na binnenkomst van volwassen gedetineerden wordt verkort van acht naar vijf dagen. Na die vijf dagen wordt de gedetineerde getest. Bij een negatieve uitslag kan een gedetineerde geplaatst worden op een afdeling en mag hij/zij deelnemen aan het dagprogramma.

Groepsgrootte
In de justitiële inrichtingen zijn groepen maximaal 50 personen groot en moet de ruimte groot genoeg zijn om 1,5 meter afstand te kunnen houden.

Aantal bezoekers en kort knuffelcontact
Een gedetineerde mag het aantal bezoekers ontvangen dat volgens de huisregels van de justitiële inrichting is toegestaan en met een maximum van vier personen en verantwoord georganiseerd kan worden.

Bezoek vindt conform het RIVM-advies nog wel steeds plaats achter plexiglas, omdat juist tijdens gesprekken geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden en een plexiglas scherm de overdracht van het coronavirus tegengaat. Het RIVM vindt dat een kort knuffelmoment bij het bezoek mogelijk moet zijn, als daarbij een mondkapje wordt gedragen en de situatie in het gebouw dat toelaat. In justitiële inrichtingen waar de aanwezigheid van plexiglas een kort knuffelmoment verhindert, is dat knuffelmoment dus nog niet mogelijk.

Bezoek zonder toezicht (indien van toepassing ook in de inrichtingen die vallen onder de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen)
Gedetineerden die daarvoor in aanmerking komen, mogen weer bezoek zonder toezicht ontvangen. De gedetineerde wordt getest na het bezoek zonder toezicht. Bij weigering of bij een positieve testuitslag gaat de gedetineerde in quarantaine. De bezoeker moet vooraf een negatieve PCR-test of antigeensneltest overleggen. Als de bezoeker dat niet kan, gaat het bezoek zonder toezicht niet door.

Geen quarantaine meer na bezoek kinderen
Een gedetineerde die deelneemt aan een ouder-kindactiviteit en fysiek contact heeft met een kind, hoeft niet meer in quarantaine als hij zich achteraf laat testen. Bij weigering of bij een positieve uitslag gaat de gedetineerde in quarantaine.

Ambtelijk bezoek
Als de directeur van een justitiële inrichting het veilig en verantwoord acht én als 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen, is ambtelijk bezoek van ketenpartners (bijvoorbeeld van politie, reclassering, gemeente) weer toegestaan.

Verlof voor ISD'ers weer mogelijk
Gedetineerden met een ISD-maatregel mogen weer met verlof. Bij terugkeer in de justitiële inrichting wordt een (zelf)test aangeboden.

(On)begeleid verlof tbs-klinieken en justitiële jeugdinrichtingen
Voor tbs-gestelden en jongeren worden alle verlofmogelijkheden weer hervat, onder de voorwaarde dat de landelijke maatregelen in acht worden genomen. Bij terugkeer in de justitiële inrichting wordt een (zelf)test aangeboden.

Stap 2

Met ingang van 1 juli 2021 kunnen volwassen gedetineerden weer met kortdurend re-integratieverlof. Dit is verlof voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek of een afspraak bij de gemeente voor een identiteitsbewijs. Bij terugkomst hoeft een gedetineerde niet in quarantaine, maar wordt er getest. Werkt een gedetineerde daar niet aan mee of is de testuitslag positief, dan gaat hij/zij in quarantaine.

Stap 3

Als de situatie het toelaat, wordt het langdurend re-integratie verlof van volwassen gedetineerden per 15 juli 2021 hervat. De beslissing hierover wordt genomen op basis van de landelijke vaccinatiegraad, het aantal besmettingen en hoe het aanvullende testen verloopt.

Stap 4

Rond 1 september 2021 besluit het kabinet of kan worden gestopt met de landelijke coronamaatregelen. Of dat kan, hangt af van de vaccinatiegraad en het aantal besmettingen op dat moment. Als de coronamaatregelen worden opgeheven, beoordeelt DJI in overleg met het RIVM of het verantwoord is om ook de laatste maatregelen bij DJI op te heffen, waaronder het bezoek achter plexiglas, de inkomstenperiode en het aanvullende testen.

De brief van demissionair minister Dekker staat op de website van de Tweede Kamer.