Extra capaciteit Justitiële Jeugdinrichtingen

Minister Dekker heeft besloten dat er extra plekken bij moeten komen binnen de Justitiële Jeugdinrichtingen. Er worden plannen uitgewerkt om in PI Zuid Oost, bij een deel van locatie Ter Peel, tijdelijk plekken te maken voor jeugd. DJI gaat de komende zomer aan de slag om de plannen uit te werken en voor te bereiden.

De locatie zal moeten voldoen aan de vereisten voor een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). De jeugdigen worden geplaatst in een eigenstandig gebouw met eigen ingang waarbij jongeren en volwassenen elkaar niet tegenkomen. Daarbij moet een volwaardig dagprogramma worden geboden met de medewerkers die daartoe zijn opgeleid en getraind. Ook wordt een locatie onderdeel van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) onder de verantwoordelijkheid van een RJJI-directie.

Voor de komende tijd is de verwachting dat er in JJI’s meer kamers bezet zijn dan eerder voorspeld. Daarmee loopt de druk in deze inrichtingen op. Door nieuwe plekken te creëren wordt hiervoor voor de korte termijn een oplossing geboden. De inspectie Justitie en Veiligheid is gevraagd om de uitwerking van de plannen te toetsen.

Na de zomer informeert de minister de Tweede Kamer over de verdere uitwerking.