Onderzoek naar Terroristenafdelingen

Vandaag biedt minister Dekker twee onderzoeksrapporten aan aan de Tweede Kamer. De rapporten gaan over re-integratie, recidive en interventies tijdens en na een verblijf op de Terroristenafdeling (TA). 

In Nederland worden verdachten van en veroordeelden voor een terroristisch misdrijf op een TA geplaatst. Hier wordt binnen strenge toezichts- en veiligheidsmaatregelen gewerkt aan een zo veilig mogelijke terugkeer in de samenleving.

De onderzoeken leveren handvatten op om de re-integratie inspanningen op deze specifieke doelgroep nóg beter en gerichter vorm te geven. Een blijvende investering is nodig om de gezamenlijke aanpak tegen terroristische dreigingen te versterken. Terrorisme, en recidive in geval van terrorisme, heeft een grote impact op de samenleving. 

Onderzoek recidivecijfer

Sinds de oprichting van de TA in 2006 zijn er ruim 180 TA-gedetineerden teruggekeerd naar de maatschappij. Uit het onderzoek blijkt dat het terrorisme gerelateerde recidivepercentage onder deze groep laag is: 5% (9 personen). Het algemene recidivecijfer (dus los van soort delict) van terrorismeveroordeelden is 24,2%. Dat is lager dan onder reguliere ex-gedetineerden (47% dat binnen 2 jaar weer de fout in gaat). 

Concrete handvatten

Het kabinetsbeleid heeft als doel om de effectiviteit van de re-integratie-inspanningen bij geradicaliseerde (ex-)gedetineerden te vergroten. Het is daarom goed om te horen dat de onderzoekers concluderen dat het huidige aanbod van interventies door DJI de gebieden dekt die gaan over onder meer ideologie, een goed sociaal netwerk en het op orde krijgen van leefgebieden als een huis en inkomen. Ze bieden ook concrete handvatten hoe deze aanpak verder te versterken, bijvoorbeeld door het verruimen van onderwijs en arbeid op de TA en de inzet op interventies te verhogen. Hier gaan we mee aan de slag.

Het recidivecijfer kan een goede graadmeter zijn voor de effectiviteit van onze aanpak, daarom zal het recidivecijfer van TA-gedetineerden periodiek worden gemeten. De eerste meting wordt dit najaar verwacht.

Meer informatie

In de kamerbrief staat een samenvatting van de rapporten en een reactie van ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).