Coronavirus - wijzigingen in maatregelen bij DJI

Tijdens de persconferentie van 14 januari 2022 kondigden premier Rutte en minister Kuipers veranderingen aan van de landelijke coronamaatregelen. De coronamaatregelen bij DJI veranderen daardoor ook. In dit nieuwsbericht leest u wat er per direct bij ons wijzigt.

Corona

Mondkapjes

Het RIVM heeft een landelijk advies afgegeven voor het dragen van medische mondneusmaskers type II(R). DJI neemt dat advies over. Dat betekent dat wij nadrukkelijk van u vragen een medisch mondneusmasker tye II(R) te dragen als u in een justitiële inrichting op bezoek komt.

Bezoek

Justitiabelen mogen maximaal 4 bezoekers per keer ontvangen. Als er in de bezoekruimte van de justitiële inrichting geen plexiglas aanwezig is, moet iedereen verplicht 1,5 meter afstand houden. Het korte knuffelmoment bij het begin en eind van het reguliere bezoek is op dit moment niet toegestaan. Komt u op bezoek? Dan vragen wij u nadrukkelijk een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen in de justitiële inrichting.

Ambtelijk bezoek

Voor ambtelijk bezoek van ketenpartners, zoals gemeenten en reclassering, blijft gelden dat het bezoek zoveel mogelijk digitaal plaatsvindt. Alleen als er dringende redenen zijn om het bezoek toch fysiek te laten plaatsvinden, dan kan dit volgens de eerder afgesproken richtlijnen: de directeur vindt het bezoek veilig en verantwoord en er wordt verplicht 1,5 meter afstand gehouden. Ook wordt het ambtelijk bezoek nadrukkelijk gevraagd continu een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen.

Advocatuur

Het contact met de advocatuur vindt bij voorkeur digitaal plaats, maar als de advocaat of justitiabele aangeeft fysiek te willen overleggen, dan kan dat. De advocaat moet hiervoor eerst telefonisch een afspraak maken via het algemene nummer van de justitiële inrichting. Ook de advocaat wordt nadrukkelijk gevraagd continu een medisch mondneusmasker type II(R) te dragen.

Ouder-kindactiviteiten

Ouder-kindactiviteiten kunnen doorgaan als dit praktisch uitvoerbaar is voor de justitiële inrichting. Het kind moet op de dag van het bezoek vóór de komst naar de inrichting een zelftest doen en een negatieve testuitslag hebben. Als een ouder-kindactiviteit doorgaat, gelden er regels om besmetting met het coronavirus zo veel mogelijk te voorkomen. Bezoekers worden daar door de inrichting over geïnformeerd.

Bezoek zonder toezicht

Bezoek zonder toezicht kan doorgaan als de justitiabele en het bezoek meer dan een week geleden een boosterprik kregen of minder dan 8 weken geleden een coronabesmetting hadden. Het bezoek moet het bewijs van drie vaccinaties meenemen of een bewijs van een positieve test in de laatste twee maanden meenemen (uitslag van de PCR-test digitaal of op papier).

Verlof

Gedetineerden mogen weer met kortdurend verlof, op voorwaarde dat de gedetineerde na terugkeer van het verlof buiten de cel continu een medisch mondneusmasker type II(R) draagt en op dag 3 en dag 5 onder toezicht een zelftest uitvoert.

Ook het langdurend verlof kan doorgaan, als de directeur van de justitiële inrichting dat verantwoord vindt en de gedetineerde zich houdt aan de landelijk geldende coronamaatregelen.

Tbs-gestelden en jongeren kunnen met verlof volgens hun verlofplan. Ook zij moeten zich tijdens het verlof aan de geldende landelijke coronamaatregelen houden.

Meer informatie

Op onze pagina over het coronavirus kunt u meer lezen over wat we doen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken.