E-mail service via eMates opgeschort

DJI heeft besloten om met ingang van 28 maart aanstaande voorlopig geen gebruik meer te maken van de berichtenservice van het bedrijf eMates.

Beeld: ©DJI

De berichtenservice eMates verzorgt e-mailverkeer tussen gedetineerden en hun familie, vrienden en andere sociale relaties. Ze versturen deze naar de Penitentiaire Inrichtingen, waarna medewerkers van de inrichtingen deze uitprinten en aan de gedetineerden uitreiken.

Er zijn onlangs vragen gerezen over de werkwijze van eMates. Er is onvoldoende zicht op het systeem. Het is niet bekend of het voldoet aan de wettelijke eisen die gesteld worden aan de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is niet duidelijk wie toegang kan hebben tot die gegevens. Volgens het OM bestaat het risico dat de berichtenservice voortgezet crimineel handelen tijdens detentie mogelijk maakt.

DJI heeft deze zorgen vanzelfsprekend uiterst serieus genomen en heeft moeten constateren dat er geen sluitende afspraken met eMates zijn gemaakt. Daarom is besloten om door een onafhankelijke partij met spoed onderzoek naar deze aspecten te laten verrichten en hangende dat onderzoek het gebruik van de berichtenservice via eMates op te schorten. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek zal worden bezien of, en zo ja welke vervolgstappen noodzakelijk zijn.

Vanaf maandag 28 maart worden geen berichten meer aan gedetineerden uitgereikt. Ook worden geen antwoordvellen van gedetineerden meer in behandeling genomen.

DJI realiseert zich dat deze opschorting voor ongemak kan zorgen bij zowel gedetineerden als hun relaties. In de tussentijd kunnen gedetineerden en hun relaties uiteraard nog steeds gebruik maken van de andere kanalen voor communicatie zoals reguliere post, telefonie en bezoek.

Meer informatie over dit besluit is te lezen in deze brief van de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.