Hola! Kies jij voor werken in PI Ter Apel?

Op zaterdag 14 mei 2022 ben je van harte welkom op de wervingsdag voor de functies van arbeidsbegeleider, complexbeveiliger en penitentiair inrichtingswerker.

Wil jij een afwisselende werkdag? Waarbij je met ruim 60 nationaliteiten en 100 culturen je vreemde talen dagelijks kunt inzetten? En tegelijkertijd bijdragen aan een veilige samenleving? Misschien is een baan in de gevangenis dan iets voor jou. De penitentiaire inrichting (PI) Ter Apel zoekt nieuwe collega’s. Ontdek tijdens ons kennismakingsevent of dit werk iets voor jou is. Zorg dat je erbij bent op 14 mei 2022!

Chella groepsfoto
Beeld: ©DJI / DJI

Jouw volgende stap

Goed nieuws: ook als je nog geen ervaring hebt met werken in een PI, kan dit jouw volgende stap zijn. Want je start altijd met onze Basis Beroepsopleiding. Tegelijkertijd werk je op een van de leefafdelingen. Jouw rol? Structuur bieden, begeleiden bij de dagactiviteiten en de veiligheid bewaken. Lees bijvoorbeeld wat onze collega’s vertellen over hun functie als complexbeveiliger, arbeidsbegeleider en penitentiair inrichtingswerker. En check meteen de vacature.

Kom langs en leer ons beter kennen

Wil je meer weten over werken in een gevangenis? Over wanneer je hiervoor in aanmerking komt? En wat PI Ter Apel je te bieden heeft? Meld je dan aan voor het event! Via een film leer je de PI kennen. Medewerkers vertellen over hun werk. En je kunt vragen stellen aan misschien wel jouw toekomstige leidinggevende. Een recruiter praat je bij over de sollicitatieprocedure, het inwerktraject en de opleiding.

Wanneer en waar?

  • Zaterdag 14 mei 2022, met tijdslots
  • Locatie: Loods 12, Ter Apelervenen 10, 9561MC Ter Apel.
  • Neem je identiteitsbewijs of paspoort mee! Die heb je nodig om door de slagboom te komen.
  • Meld je aan via www.werkeninterapel.nl

Wil je nu al meer weten over de functie van penitentiair inrichtingswerker (PIW), complexbeveiliger of arbeidsbegeleider? Of heb je vragen over het event en de procedure kun je contact opnemen met Marloes Tuk, via werkenbijpiterapel@dji.minjus.nl. 

Witam! Would you choose to work in PI Ter Apel?

On Saturday, May 14, 2022, you are welcome to attend the recruitment day for the positions of labor supervisor, complex security officer, and correctional facility worker.

Would you like to have a varied working day? Where you can use your foreign languages on a daily basis with over 60 nationalities and 100 cultures? And at the same time contribute to a safe society? Maybe a job in the prison is something for you. The Ter Apel Prison is looking for new colleagues. The good news is: even if you have nog experience working in a prison, this can be your next step. Because you always start with our basic training. Discover during our introduction event whether this work is something for you. Be there on 14 May 2022!

Your next step

Good news: even if you have no experience working in a prison, this can be your next step. Because you always start with our Basic Vocational Training. At the same time you will work on one of the units. Your role? Providing structure, assisting with daily activities and monitoring safety. Read for example what our colleagues have to say about their jobs as complex security officers, work supervisors and penitentiary institution workers. And check out the vacancy straight away.

Come along and get to know us better

Would you like to know more about working in a prison? About when you are eligible? And what PI Ter Apel has to offer you? Then sign up for the event! Via a film you will get to know the PI. Employees will tell you about their work. And you can ask questions to perhaps your future supervisor. A recruiter will talk to you about the application procedure, the hiring process and the training.

When and where?

  • Saturday, May 14, 2022, with time slots
  • Location: Loods 12, Ter Apelervenen 10, 9561MC Ter Apel.
  • Bring your ID or passport with you! You will need it to get through the barrier.
  • Sign up via www.werkeninterapel.nl

Would you like to know more about the position of penitentiary institution worker (PIW), complex security officer or work supervisor? Or do you have questions about the event and the procedure, please contact Marloes Tuk, via werkenbijpiterapel@dji.minjus.nl.