Aanpak van smokkelwaar via drones

Drones vormen een serieuze bedreiging voor de orde en veiligheid in de justitiële inrichtingen. We registeren niet het aantal drones boven gevangenissen, maar we zien wel dat in de strijd tegen contrabande kwaadwillenden steeds nieuwe manieren proberen te vinden om smokkelwaar binnen te krijgen. Zoals via de lucht. Dat gaat dan meestal om telefoons of drugs. Om de veiligheid van medewerkers, justitiabelen, bezoekers en de samenleving te beschermen, test DJI momenteel verschillende systemen om drones te weren rond gevangenissen.

Contrabande telefoons en opladers
Beeld: ©DJI

Dronedetectie

Bij de aanpak van drones gaat het allereerst om het detecteren van drones, en vervolgens om het verstoren van de drones als deze gedetecteerd worden. Voor de detectie gebruikt DJI verschillende technieken, zoals onder meer radartechniek aangevuld met (slimme) camera's, frequentiedetectie en radiofrequentiesensoren. Dit gebeurt nog niet bij alle penitentiaire inrichtingen, omdat momenteel de verschillende systemen en innovaties worden getest. Hierdoor kunnen we beoordelen of het effectief en betaalbaar is.

In vijf penitentiaire inrichtingen zijn inmiddels dronedetectiesystemen operationeel. DJI staat op het punt dit systeem voor alle penitentiaire inrichtingen aan te schaffen. In het kader van de veiligheid deelt DJI niet welke justitiële inrichting precies welke systemen heeft.

Neerhalen van drones

"Als we weten wat er op ons af komt, hoeveel tijd we nog hebben en wie de drone bestuurt, dan kunnen we bepalen welke acties we gaan ondernemen om de veiligheid te waarborgen", zegt Erik de Borst, algemeen directeur van de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) van DJI. Door snel informatie met de politie uit te wisselen is al diverse keren tot aanhouding dan wel onderschepping overgegaan en zijn de afgelopen periode al meerdere pogingen tot binnenbrengen van contrabande voorkomen.

Straffen

De gebieden rondom penitentiaire inrichtingen zijn zogenaamde no fly zones. Als je daar toch met een drone vliegt, riskeer je een geldboete die kan oplopen tot 7.800 euro. Na meerdere overtredingen kan ook een gevangenisstraf worden opgelegd.

Verder is het strafbaar om bepaalde voorwerpen binnen te brengen in een justitiële inrichting. Personen die verboden voorwerpen de inrichting binnenbrengen kunnen worden gestraft met een celstraf van maximaal zes maanden of een geldboete die kan oplopen tot 9.000 euro.