Financierbaarheid van DJI

DJI staat voor een humaan detentiebeleid en bovenal voor de veiligheid van haar medewerkers, justitiabelen en de samenleving. Om dit ook in de toekomst waar te kunnen maken zijn investeringen nodig, want DJI ervaart al een aantal jaren een grote druk op de bedrijfsvoering. Daarom investeert het kabinet 170 miljoen euro in DJI én onderzoekt het mogelijke maatregelen. Dat schrijft minister Weerwind voor Rechtsbescherming vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Stoelen tweede kamer
Beeld: ©Tweede Kamer

PricewaterhouseCoopers (PwC) heeft in opdracht van JenV onderzocht in hoeverre de taken en middelen van DJI structureel in balans zijn. De conclusie is dat er een omvangrijk en in de komende jaren oplopend financieel tekort is van 201 miljoen euro in 2022 tot 398 miljoen euro in 2032, op een totale begroting van zo’n 2,6 miljard euro. Deze tekorten gelden voor heel DJI en niet alleen het gevangeniswezen. Het gaat daarbij vooral om huisvesting, ICT en personeel. Bestaande problemen zijn afgelopen jaren opgelost met incidentele middelen.

Er is daarom een fors bedrag geïnvesteerd in DJI. Voor 2022 gaat het om 40 miljoen euro, dat oploopt naar een structureel bedrag van 170 miljoen euro vanaf 2026. Dat staat in de Voorjaarsnota die vandaag is gepresenteerd door het ministerie van Financiën. Maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Daarom nemen we tot na de zomer de tijd om te onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. Daarbij baseren we ons op de vele opties die PwC in kaart heeft gebracht. Omdat PwC een compleet beeld heeft willen schetsen, zitten daar verregaande voorstellen bij. Minister Weerwind benadrukt daarom in zijn brief dat bij het zoeken naar maatregelen de veiligheid van medewerkers en justitiabelen altijd voorop staat. “Ik betrek daarom nadrukkelijk de mensen uit het werkveld en de ketenpartners bij het zoeken naar oplossingen. Een humaan detentiebeleid is voor mij het uitgangspunt”, schrijft de minister.

Voor Prinsjesdag delen we welke mogelijke maatregelen getroffen worden.

Zie voor meer informatie de brief van minister Weerwind op de website van de Tweede Kamer.