Rijksbouwmeester bezoekt toekomstig terrein JC Vlissingen

Onlangs brachten Rijksbouwmeester Francesco Veenstra en Rijksadviseurs Jannemarie De Jonge en Wouter Veldhuis een bezoek aan Vlissingen. Zij spraken daar met gedeputeerde Dick van der Velde, wethouder Albert Vader en programmadirecteur nieuwbouw Justitieel Complex Vlissingen Arie van Vliet.

Bezoek CRA
Beeld: ©DJI

Het College van Rijksadviseurs heeft in 2020 advies uitgebracht en in een visie door H+N+S landschapsarchitecten laten beschrijven hoe het Justitieel Complex Vlissingen landschappelijk kan worden ingepast in een Stadslandgoed. De gemeente Vlissingen zet nu de eerste stappen om de visie verder uit te gaan werken. Het College van Rijksadviseurs (CRA) blijft daar graag bij betrokken en kwam daarom op werkbezoek naar Vlissingen. Tijdens de eerste kennismaking werden de mogelijkheden tot samenwerking verkend. Natuurlijk kon een bezoek aan het gebied waar het Stadslandgoed gerealiseerd gaat worden niet ontbreken.

Wind in de zeilen

Vanaf juni 2020 werken het Rijk, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en verschillende andere partijen in Zeeland gezamenlijk aan de uitvoering van het pakket ‘Wind in de zeilen’. Het pakket dient als compensatie voor het niet doorgaan van de verhuizing van de marinierskazerne naar Vlissingen. Dit pakket bevat diverse maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Het Justitieel Complex Vlissingen is een onderdeel van dit pakket. Dit complex bestaat uit een extra beveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting en een overnachtingslocatie voor rechters en advocaten.

Meer weten?

Op www.vlissingen.nl/lawdelta staat informatie over het Stadslandgoed en het Justitieel Complex Vlissingen. De gemeente hecht er waarde aan dat inwoners en belanghebbenden meedenken over de invulling het Stadslandgoed. Daarvoor is zij een participatietraject aan het ontwikkelen.