Een nieuw contract voor voeding in het gevangeniswezen

Op 31 mei zijn in Nieuwersluis de nieuwe contracten voor voeding justitiabelen officieel ondertekend. Monique Schippers feliciteerde namens de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring de drie nieuwe contractanten. Leveranciers Vitam, Eurest en Sodexo starten vanaf 1 juni met de overgang naar de nieuwe dienstverlening. Er is een jaar uitgetrokken om de dienstverlening op alle locaties op te starten.

Voeding 1
Beeld: ©DJI

Wat gaat er veranderen?

De belangrijkste wijziging in het nieuwe voedingscontract is dat er naast kant-en-klaarmaaltijden ook de keuze is voor losse ingrediënten. Dat voorziet in een grote behoefte omdat veel gedetineerden zelf koken. Daarmee hopen we verspilling van voedsel te voorkomen. Ook is aandacht voor de inzet van gedetineerden tijdens het contract, de verduurzaming en het inkopen van producten en diensten uit de regio van de locaties.

Monitoren kwaliteit voeding

Diezelfde middag zijn tevens samenwerkingsovereenkomsten getekend met de Leiden Universiteit, de Universiteit van Brussel en het Voedingscentrum, om de kwaliteit van de geleverde voeding tijdens het contract te kunnen monitoren. Een noviteit in dit nieuwe contract. De uitkomsten van het onderzoek helpen de leveranciers de dienstverlening continu te verbeteren.

Voeding 2
Beeld: ©DJI