Stand van de uitvoering DJI

Het kabinet heeft besloten dat iedere uitvoeringsorganisatie jaarlijks een ‘stand van de uitvoering’ maakt. Hierin beschrijven de uitvoerende onderdelen van de rijksoverheid aan de Tweede Kamer welke dilemma’s er spelen binnen hun domein. DJI brengt nu voor de eerste keer een dergelijk rapport uit over haar werkzaamheden. 

PIW'er bespreekt formulier met man
Beeld: ©DJI

Spanning

Bij de totstandkoming van het rapport is gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de hele organisatie. Welke belemmeringen ervaren de professionals van DJI bij het uitvoeren van het werk? Wat gaat er goed, wat kan er beter, waarvoor hebben we ècht de politiek nodig? De belangrijkste boodschap van deze ‘stand van de uitvoering 2021’ is dat DJI een spanning ervaart tussen haar taken aan de ene kant en de mensen en middelen waarmee zij die taken moet uitvoeren aan de andere kant. 

Blijven leren

Daarnaast wil DJI haar werk als uitvoeringsorganisatie iedere dag een beetje beter doen. Hoe vergroten we de kansen van ‘onze’ justitiabelen om na hun detentie een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan onze samenleving? Wat werkt in de praktijk wel en wat niet? Hoe kunnen we daar nog beter van leren?

Tweede Kamer

De ‘stand van de uitvoering DJI 2021’, met een voorwoord van directeur-generaal DJI Wim Saris, is op vrijdag 10 juni aan de Tweede Kamer gestuurd.