Luchtruim boven PI Vught tijdelijk gesloten

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft op verzoek van de burgemeester van Vught en minister Weerwind voor Rechtsbescherming besloten om het luchtruim boven de penitentiaire inrichting in Vught tijdelijk te sluiten.

PI Vught 1

De aanleiding voor de sluiting is een verhoogd risico op vluchtpogingen van gedetineerden via de lucht. De aanpak van georganiseerde criminaliteit leidt tot een toename van arrestaties van een ‘buitencategorie’ van zware criminelen. Deze personen realiseren zich dat lange gevangenisstraffen in het verschiet liggen. Omkoping, chantage en extreem gewelddadige ontsnappingspogingen zijn scenario’s waar de Dienst Justitiële Inrichtingen rekening mee houdt. Het gaat dus niet om een acuut risico, daarom gaat het tijdelijk vliegverbod in vanaf 1 juli aanstaande. 

Het verbod bestrijdt tevens dat men inlichtingen over de infrastructuur van de gevangenis verzamelt via bijvoorbeeld luchtfoto’s. Ook worden hiermee verder de mogelijkheden ingeperkt om met luchtvaartuigen smokkelwaar de gevangenis binnen te brengen, zoals wapens, drugs en mobiele telefoons. De luchtruimsluiting is van tijdelijke aard en kan verlengd worden als daar aanleiding toe is. De maatregel komt bovenop de bestaande maatregelen die er zijn om de veiligheid en orde in een gevangenis te bewaren, zoals de aanwijzing van het gebied rondom de gevangenis als veiligheidsrisicogebied, cameratoezicht en extra surveillance door politie.