WODC-rapport Griffierecht bij beklag in detentie

De minister voor Rechtsbescherming heeft gisteren een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het beklagrecht binnen detentie. Aanleiding was het verschijnen van het WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’, uitgevoerd door onderzoeksbureau Pro Facto. Daarnaast heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zelf een pilot uitgevoerd: ‘interne informele bemiddeling’.

Het beklag- en beroepsrecht is een belangrijk recht voor gedetineerden. Het gemiddeld aantal klachten per gedetineerde is sinds 2013 gestegen. Dat er een ‘klagen-om-te-klagen-cultuur’ zou bestaan en dat gedetineerden steeds meer ‘futiele klachten’ indienen, blijkt niet te onderbouwen met cijfers. Het WODC-onderzoek en de pilot bieden echter wel aanknopingspunten om het beklagrecht te verbeteren. Een goede rechtsbescherming voor gedetineerden is essentieel. Wat voorkomen moet worden is dat`futiele klachten’ het beklagrecht uithollen.

Reactie Minister Weerwind: "In de afhankelijke positie waarin gedetineerden zich bevinden is een goede rechtsbescherming essentieel. Daarom wil ik met DJI onderzoeken of de taak van bemiddelaar in alle penitentiaire inrichtingen kan worden belegd, omdat dit heeft geleid tot een afname van het aantal klachten dat in het reguliere klachtenproces terecht komt. In veel inrichtingen is dit al gebeurd. Omdat bemiddeling weinig effect heeft op de groep veelklagers, vraag ik de commissies van toezicht en de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming of het heffen van griffierecht specifiek voor deze groep nuttig is. Brede invoering bij wet van griffierecht vind ik met oog op de rechtsbescherming en de verhoging van administratieve lasten nu nog niet aan de orde."

Zie hier de brief naar de Tweede Kamer inclusief bijlagen: WODC-rapport ‘Griffierecht bij beklag in detentie’ | Tweede Kamer der Staten-Generaal