Subsidiebeleidsregeling KVJJ voor de regio Rotterdam-Rijnmond en Den Haag 2023 en 2024

Een Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ) is een voorziening waar verdachte en strafrechtelijk veroordeelde jongeren met een vrijheidsbenemende titel dichtbij hun eigen leefomgeving verblijven met een lager beveiligingsniveau dan in een huidige Justitiële Jeugdinrichting (JJI).

Verblijf JJI
Beeld: ©DJI

De inzet is dat zorg en dagbesteding zoveel als mogelijk worden gecontinueerd of opgestart tijdens het verblijf. Deze voorziening is een vrij nieuwe modaliteit binnen het herziene justitiële jeugdlandschap.

Om acht plaatsen in zowel de regio Rotterdam als de regio Den Haag te realiseren, wordt een subsidie verstrekt voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025. 

Geïnteresseerden moeten voor 1 september 2022 een aanvraag voor een subsidieverlening indienen. Dit kan door het subsidieaanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen en toe te zenden aan subsidie-aanvraagKVJJ@dji.minjus.nl.

Meer informatie staat in de publicatie van de Staatscourant.