Inspectierapport: tevreden over RJJI Horsterveen

De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft zich in een inspectierapport positief uitgelaten over RJJI Horsterveen. 
Het verblijf, de behandeling en het onderwijs van jongeren in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) locatie Horsterveen in Evertsoord voldoen aan de basisvereisten. 

RJII-locatie Horsterveen
Beeld: ©DJI
RJII-locatie Horsterveen

Het rapport is in samenwerking gemaakt met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Inspectie van het Onderwijs. Deze inspecties hebben gekeken of bij de nieuwe locatie RJJI-locatie Horsterveen op adequate wijze uitvoering gegeven wordt aan de detentie van justitiële jeugdigen en of de veiligheid van het personeel en maatschappij gewaarborgd wordt. De inspecties hebben twee bezoeken gebracht aan RJJI Hosterveen, op 28 oktober 2021 en 12 mei 2022. Er waren op dat moment drie leefgroepen operationeel. 

Hard werken

De vier inspecties zien dat medewerkers en directie door hard werken een basis hebben gelegd voor onder meer de behandeling, zorg en een gezamenlijk dagprogramma van de RJJI en school. De inspecties constateren dat RJJI-locatie Horsterveen sinds hun eerste bezoek een grote ontwikkeling heeft doorgemaakt. De inspecties gaven na dit bezoek in oktober 2021 aan positief te zijn over de gefaseerde ingebruikname van de RJJI-locatie. Ze zagen echter ook dat door de hoge snelheid waarmee deze locatie van start moest, diverse zaken onvoldoende waren geregeld. Er waren dringend verbeteringen nodig op het gebied van gezondheidzorg en onderwijs 

Situatie mei 2022

Bij hun tweede bezoek, in mei 2022, zagen de inspecties grote verbeteringen op gebied van gezondheidszorg en onderwijs. De medische zorg is voldoende georganiseerd. Het dagprogramma dat de jongeren moeten volgen, voldoet aan de basisvereisten. Er is voldoende en gemotiveerd personeel op de RJJI en op de bijbehorende school om de drie groepen - met elk acht jongeren - zorg en onderwijs te bieden. De inspecties zijn van oordeel dat wordt gehandeld volgens de vooraf gestelde voorwaarden en de uitgangspunten uit het plan van aanpak RJJI-locatie Horsterveen. De inspecties zijn ook van oordeel dat het verder uitgroeien tot een volledige RJJI-locatie met vijf leefgroepen pas mogelijk is als er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is. Dit is gezien de huidige arbeidsmarktkrapte moeilijk. Om een slotoordeel te kunnen vellen zullen de inspecties de RJJI-locatie Horsterveen opnieuw bezoeken op het moment dat de locatie volledig operationeel is. Inmiddels zijn vier groepen open.

Brief Bevindingen toezicht RJJI locatie Horsterveen | Brief | Inspectie Justitie en Veiligheid (inspectie-jenv.nl)