Medewerker PI Nieuwersluis ontslagen

In de gevangenis in Nieuwersluis heeft een vrouwelijke gedetineerde melding gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag door een medewerker (PIW-er) van deze inrichting.

PI Nieuwersluis
Beeld: ©DJI

De directie heeft toen onmiddellijk besloten om de medewerker de toegang tot de inrichting te ontzeggen. Er is contact geweest met de recherche en er is aangifte gedaan bij de politie. Daarnaast is dit voorval gemeld bij Bureau Integriteit, dat een onderzoek heeft ingesteld naar het incident. De betrokken medewerker is ontslagen. Er is nazorg voor het slachtoffer geregeld.

Dit speelde vanaf 11 juli 2022 en het zou meerdere malen hebben plaats gevonden. Naar aanleiding van de melding is direct een intern onderzoek opgestart. Daarbij zijn onder andere camerabeelden bekeken. Uit deze camerabeelden bleek dat het beschreven seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden.

Reactie van Wim Saris, directeur-generaal bij DJI: ‘Helaas komt het ook bij DJI voor dat een medewerker de grens overschrijdt van wat toelaatbaar is. Goed dat er onderzoek is gedaan, zodat we precies weten wat is voorgevallen en daarop actie kunnen ondernemen. DJI staat voor een veilig klimaat voor medewerkers en gedetineerden. Daar is geen plaats voor seksueel grensoverschrijdend gedrag’.

Reactie van Francesca Salamone, vestigingsdirecteur PI Nieuwersluis: ‘Grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en wij betreuren dat dit heeft kunnen gebeuren. Wij staan voor een veilig leef- en werkklimaat in onze inrichting. Iedere melding van mogelijk grensoverschrijdend gedrag wordt in behandeling genomen en onderzocht. Als er sprake is van een terechte melding, zoals in dit geval, wordt dadelijk adequaat opgetreden’.