Brief naar Tweede Kamer met uitgangspunten maatregelen financierbaarheid DJI

Minister Weerwind heeft vandaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met daarin de uitgangspunten die leidend zijn in de keuze van mogelijke maatregelen bij DJI, naar aanleiding van het PwC rapport.

Tweede Kamer

Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de taken en middelen van DJI in balans komen. Daarvoor investeert het kabinet de komende jaren 210 miljoen extra. Maar ook met deze extra investering resteert een tekort van 187 miljoen, waarvoor maatregelen genomen moeten worden. Rond Prinsjesdag zal de minister bekend maken welk pakket aan maatregelen hij concreet voorstelt.

Zie voor meer informatie de brief van minister Weerwind op de website van de Tweede Kamer.