Nieuwe interim directeur moet Oostvaarderskliniek veranderen

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gaat zo snel mogelijk een interim directeur werven voor de Oostvaarderskliniek in Almere om de nodige veranderingen intern tot stand te brengen. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming heeft hierover een brief  gestuurd naar de Tweede Kamer.

Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek
Beeld: ©DJI
Forensisch Psychiatrisch Centrum de Oostvaarderskliniek

Het forensisch psychiatrisch centrum heeft de opdracht gekregen een plan van aanpak te maken over omgangsvormen en integriteit. Een onderdeel hiervan is het laten uitvoeren van een onderzoek door een externe partij. De Inspectie Justitie en Veiligheid wordt hierbij betrokken om de objectiviteit en kwaliteit goed te borgen.

Recent zijn in de Oostvaarderskliniek een aantal meldingen van zeer ernstige integriteitsschendingen gedaan, terwijl patiënten moeten vertrouwen op een veilige plek om behandeld te worden. Andere signalen van mogelijke integriteitsschendingen worden door DJI verder onderzocht.

“Het is van het grootste belang dat de kliniek een veilig leef- en werkklimaat biedt voor zowel de tbs’ers als de medewerkers. Alleen dan kan succesvol gewerkt worden aan de behandeling van deze complexe doelgroep om hen veilig en verantwoord terug te laten keren in de samenleving”, schrijft Weerwind.   

De brief wordt gepubliceerd op de website van de Tweede Kamer