Vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen (JCV)

Sinds de start van het bouwproject vanaf 2020 is er voortgang geboekt in de planvorming en heeft het project vorm gekregen. Maar er zijn er ook nieuwe uitdagingen bijgekomen. De marktsituatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de stikstofproblematiek hebben hun impact op de realisatie van het project. Als gevolg van deze en andere ontwikkelingen moet de planning voor de oplevering worden bijgesteld met circa twee jaar. Dit houdt in dat de oplevering van het complex is verschoven van medio 2028 naar medio 2030.

Impressie Justitieel Complex Vlissingen
Beeld: ©DJI / DJI

DG DJI Wim Saris: “Voor alle betrokkenen bij dit zeer belangrijke project is deze onvermijdelijke vertraging een forse tegenvaller. We hebben het JCV hard nodig in onze strijd tegen de georganiseerde criminaliteit in ons land. De komst van JCV staat dan ook niet ter discussie’.

Justitieel Complex Vlissingen

Het te realiseren complex kent hoogbeveiligde functionaliteiten die beschikbaar komen voor het hele land. In het complex komt:

  1. Een penitentiaire inrichting voor zwaardere doelgroepen met een extra beveiligde inrichting en een steunpunt voor de Dienst Vervoer en Ondersteuning;
  2. Een extra beveiligde zittingslocatie;
  3. Een beveiligde werk- en overnachtingsfaciliteit.

Meer informatie over JC Vlissingen

www.dji.nl/jcv
www.vlissingen.nl/lawdelta

Vertraging realisatie Justitieel Complex Vlissingen | Tweede Kamer der Staten-Generaal