Nieuwjaarsbijeenkomst DJI

Minister Weerwind, DG Wim Saris en alle directeuren van DJI hebben samen het nieuwe jaar ingeluid. Woensdag 11 januari hield DJI haar traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in het vergadercentrum Nieuwersluis. Dit keer een bijeenkomst zonder externe ketenpartners, maar gericht op onze eigen medewerkers.

De middag had een mooi programma waarbij alle directeuren van DJI één medewerker vanuit hun inrichting hadden meegenomen die ze graag in het zonnetje wilde zetten. Een vertegenwoordiging van DJI in al zijn diversiteit aan functies zoals complexbeveiligers, penitentiair inrichtingswerkers, business controlers en afdelingshoofden.

Wim Saris heette iedereen welkom en in het bijzonder de medewerkers uit de inrichtingen: “Jullie zijn de onmisbare stuwende kracht in onze organisatie.” Wim Saris blikte in zijn toespraak terug op 2022. “Het is in het voorbije jaar veel over geld gegaan. Ik ben blij dat we keuzes hebben gemaakt die ertoe leiden dat we kwalitatief kunnen blijven leveren waarvoor we staan.” Uiteraard ging Wim Saris ook in op het komende jaar. Een jaar met veel uitdagingen, kijkend bijvoorbeeld naar de complexiteit van onze doelgroep; zware criminelen, mensen met psychische problemen, de vergrijzing. “Wij hebben verstand van ons vak. Dat zullen we moeten gebruiken om antwoorden te formuleren op die uitdagingen. Zo kunnen we onze maatschappelijk opdracht ook morgen en overmorgen goed kunnen blijven vervullen. Darwin zei het al: het zijn niet de slimsten die overleven, ook niet de sterksten. Het zijn degene die zich weten aan te passen. Ik ben ervan overtuigd dat wij dat als organisatie ook kunnen. Daarvoor moeten we de kracht van DJI als geheel benutten. Die uitdaging ga ik graag met jullie aan. Ik kijk uit naar een mooi 2023.”

Minister Weerwind uitte zijn respect voor het veeleisende werk dat wij bij DJI doen. Voor de vastberadenheid bij het management voor wie de uitdagingen groot zijn, maar die nooit bij de pakken neer zitten. Maar vooral vanwege de medewerkers die zo betrokken zijn, die met de liefde voor het vak zich inzetten voor een veilige samenleving, en tegelijk de mens niet uit het oog verliezen. Hij stond ook stil bij de gebeurtenis in Veldzicht van afgelopen najaar. “Het werk dat jullie doen is complex, zo veeleisend en vraagt zoveel  verantwoordelijkheidsgevoel: daar kun je alleen maar het diepste respect voor hebben.”

DG Wim Saris en ministere Franc Weerwind
Beeld: ©DJI