Ouderen in detentie

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) heeft op 20 december 2022 geadviseerd over beleid voor ouderen in detentie. Dit advies, getiteld ‘Vergrijzing in detentie’, biedt aanknopingspunten om nog beter te kunnen inspelen op de (zorg)behoefte van de oudere gedetineerden binnen het gevangeniswezen.

Tweede Kamer

Uit de meest recente enquête onder gedetineerden blijkt dat de groep gedetineerden boven de 60 jaar positief is over alle domeinen van het leefklimaat binnen de PI. Met name over de omgang met medewerkers, de gezondheidszorg en zelf kunnen koken, zijn gedetineerden van ouder dan 60 jaar gemiddeld positiever dan jongere gedetineerden.

De toenemende vergrijzing vraagt echter wel om voorbereidingen op de toenemende zorgvraag van oudere gedetineerden. Daarbij is maatwerk van groot belang. Niet zozeer moet leeftijd centraal staan, maar met name de vitaliteit, kwetsbaarheid en zorgbehoefte van oudere gedetineerden.

De hoofdpunten uit het advies van de RSJ en de volledige beleidsreactie van minister Weerwind van Rechtsbescherming zijn hier te lezen.