DJI stopt definitief met medewerking aan berichtenservice eMates

Onafhankelijk onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) heeft de zorgen niet kunnen wegnemen.  

Begin maart 2022 ontving DJI een brief van het OM waarin zij haar zorgen uitte over de digitale berichtenservice eMates. De zorgen gingen voornamelijk over de kans dat via eMates voortgezet crimineel werd gehandeld en over de complexiteit van toezicht op het grote aantal berichten. Na de brief van het OM is de berichtenservice via eMates opgeschort en is aan de ADR gevraagd om onderzoek te doen. Het ADR-rapport heeft de zorgen die tot het onderzoek aanleiding hebben gegeven niet kunnen wegnemen. Naar aanleiding van de bevindingen van de ADR heeft DJI besloten de medewerking aan de berichtenservice definitief te beëindigen.

Terugkijkend was het verlenen van medewerking in het tijdsgewricht van toen (2014) een verklaarbare keuze. De berichtenservice bood aanvullend op post extra mogelijkheden aan gedetineerden om contact met het thuisfront te hebben, wat kan bijdragen aan een goede re-integratie na detentie. In het huidige tijdsgewricht worden de veiligheidsrisico’s anders gewogen dan ten tijde van de introductie van de berichtenservice.

DJI erkent de waarde van een veilige en eigentijdse berichtenservice en onderzoekt of en hoe een alternatieve elektronische berichtenservice in eigen beheer eruit kan zien.

Bekijk de volledige brief die de minister Weerwind van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.