Ontvluchtingspoging vanuit DC Rotterdam verijdeld

Twee gedetineerden in het Huis van Bewaring van Detentiecentrum (DC) Rotterdam hebben zondagochtend vroeg geprobeerd te ontvluchten.

Detentiecentrum Rotterdam
Detentiecentrum Rotterdam

De mannen, die samen in een tweepersoonscel verbleven, waren erin geslaagd om hun celraam te vernielen en wisten zo buiten hun cel te komen. Met aan elkaar geknoopte lakens lukte het vervolgens om van de eerste verdieping op de binnenplaats te komen. Personeelsleden signaleerden de ontvluchtingspoging, waarna alarm werd geslagen. Het personeel kon de mannen toen ze buiten hun cel waren snel in de kraag vatten.

Beide gedetineerden zijn in afwachting van een overplaatsing naar een andere penitentiaire inrichting in een isoleercel geplaatst. Omdat de ontvluchtingspoging plaats vond in de vroege uren en de situatie inmiddels weer onder controle was, kon het reguliere dagprogramma voor de overige gedetineerden en vreemdelingen die in DC Rotterdam verblijven later op de ochtend gewoon doorgang vinden.

Zoals gebruikelijk bij dergelijke incidenten gaat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een intern onderzoek instellen naar de gebeurtenissen om te bepalen of er wellicht zaken of procedures aangepast of aangescherpt moeten worden.