DJI leeft mee met de aardbevingsramp in Turkije en Syrië

We zien allemaal vreselijke beelden voorbij komen van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië waar zo veel slachtoffers zijn gevallen en enorme schade is aangericht. We voelen mee met alle mensen die familieleden of vrienden hebben verloren en huis en haard zijn kwijtgeraakt. Deze ramp raakt DJI ook direct want veel van onze collega’s en justitiabelen hebben familie of nauwe banden met mensen uit het rampgebied. Sommige van hen hebben te horen gekregen dat er familie of kennissen zijn overleden, vermist zijn of gewond zijn geraakt. Anderen verkeren wellicht nog in zenuwslopende onzekerheid. Het is onbeschrijfelijk wat zij nu moeten doormaken.

Aardbeving Turkije en Syrië
Beeld: ©Giro555 campagnebeeld

Inzamelingsacties

Inmiddels zijn er binnen onze inrichtingen, van Noord tot Zuid en van Oost tot West vele hartverwarmende inzamelingsacties op touw gezet. In-Made heeft via de hoofden Arbeid een oproep gedaan aan de gedetineerden om, uiteraard geheel vrijwillig, een dagloon te doneren aan Giro 555. De behoefte om een steentje bij te dragen is groot.  

Aandacht voor elkaar

Ook is er binnen de inrichtingen aandacht voor het verdriet van collega’s en justitiabelen die door deze ramp persoonlijk zijn geraakt. Extra gebedsdiensten worden georganiseerd en er wordt goed op elkaar gelet. Directeur-Generaal van DJI Wim Saris: ‘Ik leef mee met alle collega’s en justitiabelen die dierbaren in het rampgebied hebben wonen. Gemis, ongerustheid, verdriet en zorgen zullen groot zijn. Ik wens al onze collega’s die op enigerlei wijze nauw betrokken zijn bij deze ramp veel kracht, steun en sterkte toe.”