Landelijk DJI beleidskader discriminatie en racisme naar Tweede Kamer

Het landelijke DJI beleidskader discriminatie en racisme is vandaag door de minister voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer gestuurd

Beeld: ©DJI / DJI

Met het landelijke DJI beleidskader discriminatie en racisme wordt uitdrukkelijke gesteld dat er binnen DJI geen plaats is voor racisme en discriminatie. De specifieke kenmerken van de DJI organisatie zoals hiërarchie, machtsverhoudingen en geslotenheid zijn condities waaronder racisme en discriminatie meer dan elders gedijen. Daarom is voortdurend aandacht op dit thema nodig. 

Het beleidskader sluit aan op het advies dat de RSJ in 2022 heeft uitgebracht over discriminatie en racisme binnen het gevangeniswezen. Het RSJ constateerde dat er weliswaar geen sprake is van expliciete voorvallen van discriminatie en racisme, maar dat gezien de bijzondere context van DJI het onderwerp blijvende aandacht vereist.

Het beleidskader is een instrument om verdere stappen te nemen en te zorgen voor een blijvend humane en rechtvaardige sanctietoepassing en goede bejegening van gedetineerden. Een belangrijk document waarbij het niet alleen gaat om de woorden, maar uiteindelijk om wat wij in daden en gedrag laten zien.

DG Wim Saris: “Bij DJI moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Er is geen plaats voor racisme en discriminatie. Het begint allemaal met bewustzijn en dat het oké is om erover te praten.”