Voortgang aanpak georganiseerde criminaliteit tijdens detentie

De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer heeft op 16 maart jl. verzocht om een brief van minister Weerwind met daarin de stand van zaken van de uitvoering van acht aangenomen moties die waren ingediend door het Tweede Kamerlid Ellian (VVD). Deze gaan over de aanpak van georganiseerde criminaliteit tijdens detentie en berechting. Deze brief is 3 april naar de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder een paar onderwerpen uitgelicht.

Uitbreiding aantal AIT’s
Naast de drie bestaande Afdelingen Intensief Toezicht (AIT’s) komen er nog drie nieuwe AIT’s bij, namelijk in PI Arnhem, PI Sittard en PI Lelystad. De AIT’s in Sittard en Arnhem starten dit jaar met een AIT. PI Lelystad krijgt op termijn een AIT. Deze wordt gerealiseerd in combinatie met de aldaar te ontwikkelen Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ) en opent naar verwachting in 2028.

Uitgebreid beveiligde inrichtingen
Daarnaast  wordt onderzocht hoe we (delen van) bestaande inrichtingen en bestaande afdelingen in de toekomst beter toe kunnen rusten op een groep gedetineerden die vanwege het risicoprofiel stevige beheers- en toezichtsmaatregelen nodig heeft, maar die daarvoor niet in de EBI hoeven te worden geplaatst. Dit worden, net als de AIT’s, uitgebreid beveiligde (delen van) inrichtingen.

Maatregelen EBI in PI Vught
In de EBI in PI Vught worden enkele maatregelen genomen ten aanzien van toezicht en veiligheid. Deze betreffen o.a. het aantal belminuten per week en het bezoek van de gedetineerden die in de EBI verblijven.

Lees de volledige brief hier.