Minister omarmt verbeteringen van inspecties in Den Hey-Acker

Alle aanbevelingen van de inspecties naar aanleiding van twee ernstige gebeurtenissen bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker in Breda worden overgenomen. Dat schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Stoelen in de Tweede Kamer
Beeld: ©DJI

Vier inspecties hebben onderzoek gedaan naar het overlijden van een jongere nadat hij januari vorig jaar was ontsnapt en twee medewerkers van Den Hey-Acker had gegijzeld. Het gaat om de inspecties van Justitie en Veiligheid, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie van het Onderwijs en de Nederlandse Arbeidsinspectie. In april vorig jaar werd in Den Hey-Acker een andere gevangene neergestoken die later overleed.

‘Twee van zulke ernstige gebeurtenissen vanuit een hoog beveiligde jeugdgevangenis vind ik onacceptabel. Dat dit allemaal in korte tijd in dezelfde jeugdinrichting is gebeurd, is zorgelijk,’ schrijft Weerwind aan de kamer. ‘Ik realiseer mij heel goed dat het personeel dagelijks onder moeilijke omstandigheden moet werken met de doelgroep en er risico’s zijn, maar tegelijkertijd trek ik mij de stevige conclusies aan en moeten we de kans verkleinen dat dit in de toekomst vaker gebeurt.’

Maatregelen

Na de gebeurtenissen zijn door de directie in april maatregelen genomen om de veiligheid voor personeel en jongeren te verbeteren. Zo zijn scherpe messen verboden en is voor medewerkers een betere handleiding gemaakt om te bepalen wanneer een jongere tijdens het onderwijs een mes mag gebruiken. In aanvulling hierop krijgt het personeel nieuwe instructies om smokkelwaar en crimineel handelen in gevangenschap te herkennen. De trainingen voor weerbaarheid worden uitgebreid.

In Den Hey-Acker wordt voortaan op een andere manier gewerkt om dossiers op te stellen en te rapporteren. Ook is de uitwisseling van informatie binnen teams met verschillende specialismes verbeterd. Medewerkers van alle justitiële jeugdinrichtingen van het rijk houden vaker bijeenkomsten om ervaringen met elkaar uit te wisselen en van elkaar te leren. Ze raken daardoor beter bewust van hun veiligheid en kunnen beter handelen.

Verlof

In het onderzoek naar de ontsnapping concluderen de inspecties dat de opbouw van het onbegeleid verlof erg snel ging, terwijl de risico’s nog groot waren. De Dienst Justitiële Inrichtingen en het ministerie gaan naar aanleiding hiervan bekijken of jongeren te snel weer op verlof mogen. Ook wordt de interne veiligheid onderzocht voor het personeel op het gebied van agressie en geweld.

De inspecties voeren intensief toezicht op de justitiële jeugdinrichtingen. Op aanbevelingen van de inspecties zijn meer maatregelen genomen die bijdragen aan de veiligheid. Begin februari kondigde de minister al aan dat er voortaan drie medewerkers per leefgroep worden ingeroosterd om de personele bezetting in de gevangenis te verbeteren. Door een tekort aan personeel wordt er gewerkt met gekwalificeerde uitzendkrachten, maar wel beperkt. Zoals de inspecties adviseren kunnen voortaan uitzendkrachten dossiers inzien.

De beleidsreactie van minister Weerwind van Rechtsbescherming verschijnt op de website van de Tweede Kamer.