Tijdelijke RJJI-locatie Horsterveen gaat sluiten

Om tijdelijk extra capaciteit te creëren voor de justitiële jeugdinrichtingen is in september 2021 RJJI-locatie Horsterveen geopend. Door noodweer op 22 juni 2023 werd Horsterveen onbruikbaar. De daar verblijvende jongeren inclusief het personeel van de RJJI werden daarom sinds 23 juni 2023 tijdelijk gehuisvest in JC Zeist.

Beeld: ©DJI / DJI

Vanaf dat moment is DJI-breed gezocht naar een oplossing, maar helaas is deze niet gevonden. Voor project Horsterveen is geen vervangende locatie gevonden die conform de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJJ) als volwaardige jeugdinrichting kan draaien. Horsterveen zal dan ook per 1 september 2023 sluiten.

Passende oplossing
Met personeel van locatie Horsterveen wordt samen gekeken naar een passende oplossing binnen de RJJI dan wel DJI. Directeur van de RJJI Hariët Pinkster zegt: “Ik ben ontzettend trots hoe het personeel de afgelopen jaren hard heeft gewerkt om deze locatie op te starten en goed draaiende te houden. Er werd gewerkt met een integraal dagprogramma, verzorgd door groepsleiding, behandelaren en docenten en er heerste een fijne werksfeer binnen de organisatie. Dit is ook erkend in een positief inspectierapport. De afgelopen weken heeft het personeel zich ook in JC Zeist met veerkracht, flexibiliteit en doorzettingsvermogen ingezet om het integrale dagprogramma vorm te kunnen blijven geven. Ik ben mij ervan bewust dat dit veel van alle medewerkers heeft gevraagd en dat de sluiting van Horsterveen  een ingrijpend besluit is. Daarom gaan we er ook alles aan doen om voor iedereen een geschikte oplossing te vinden. De OR en de vakbonden zijn aangesloten bij het traject tot sluiting van Horsterveen”.

De doelgroep waar het om gaat zijn jongvolwassenen (18+) met een preventieve hechtenis. Zij worden, zo lang er onvoldoende capaciteit is in de JJI’s, geplaatst in het Huis van Bewaring (HvB) van JC Zeist. In het dagprogramma en de begeleiding wordt rekening gehouden met de specifieke behoeften van de doelgroep. Voor in de toekomst werken we hard om structureel de capaciteit van JJI’s uit te breiden.