Per 1 september 2023 wijzigt de Paspoortwet: ID-kaart gedetineerde makkelijker aan te vragen

Het initiatief van deze aanpassing in de Paspoortwet komt voort uit het Bestuurlijk Akkoord; een samenwerking / overlegvorm tussen VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 3RO (3 Reclasserings Organisaties) en DJI.

Identiteitskaart

De burgemeester van de gemeente waar de penitentiaire inrichting (PI) is gevestigd wordt gemandateerd om een ID-kaart te verstrekken aan de gedetineerde zonder dat hij/zij in die betreffende gemeente ingeschreven staat. Daarmee is het streven dat minder gedetineerden zonder geldig identiteitsbewijs de PI verlaten. Het hebben van een geldige ID-kaart tijdens en na de detentie is nodig om praktische en belangrijke zaken te regelen, zoals aanvragen uitkering en vinden van woonruimte of het openen van een bankrekening. Daarnaast moet iedere burger een geldige identiteitsbewijs kunnen tonen wanneer de politie of andere ambtenaren daarnaar vragen. Een gedetineerde kan niet op verlof tijdens detentie zonder geldig identiteitsbewijs.

Samenwerking

Afgelopen jaar heeft DJI nauw samengewerkt met het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) en de VNG om dit vorm te geven. Om dit te realiseren heeft een werkgroep van medewerkers vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Justitie en Veiligheid eraan gewerkt om daar alles voor in orde te maken.