Symposium over moreel vakmanschap: stimuleren van ‘morele scherpte’ op de werkvloer

“Meer aandacht voor morele scherpte is nodig in ons uitdagende werkveld”, aldus DG DJI Wim Saris. Hij sloot hiermee het symposium over moreel vakmanschap af met zijn toekomstvisie voor DJI.

Wim Saris omschrijft ‘morele scherpte’ als ‘de alertheid en de moed om voor het goede te gaan. “Het is belangrijk dat medewerkers bij DJI de vrijheid voelen om dilemma’s met elkaar te bespreken. Dit kunnen zij alleen doen als de omgeving veilig voelt. Het is een taak voor ons allen om hieraan te werken.”

Symposium Moreel Vakmanschap
Beeld: ©DJI

Gespreksmethode ‘moreel beraad’

Dit symposium werd georganiseerd om te vieren dat Anne Schaap (onderzoeker en senior beleidsadviseur bij het Opleidingsinstituut van DJI) diezelfde dag haar proefschrift over de gespreksmethode ‘moreel beraad’ mocht verdedigen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Deze gespreksmethode ‘moreel beraad’ draagt onder andere bij aan betere (gezamenlijke) reflectie op morele dilemma’s uit de praktijk en een sterkere onderlinge verbondenheid met collega’s. Daarnaast stimuleert het dat DJI-ers beter weten waarom ze wat doen.

Uitdagend en complex

Het goed bezochte symposium liet zien dat DJI een werkveld kent vol morele uitdagingen. Met Bert Molewijk (hoogleraar Ethiek Support van het Amsterdam UMC) als dagvoorzitter, brachten diverse sprekers naar voren hoe binnen DJI verder kan worden gewerkt aan het steunen van medewerkers bij de omgang met zulke morele kwesties. Of het nu gaat om een vermoeden van een integriteitsschending door een collega, of wanneer je gewoonweg even niet zeker weet waar je goed aan doet.

“Werken bij DJI is uitdagend en complex: je werkt met mensen voor wie het leven zich volledig in een gesloten setting afspeelt. Het vastzitten an sich is al een bron van animositeit. Er kunnen daardoor lastige situaties ontstaan op de werkvloer. Hoe ga je daarmee om? Het is belangrijk om in gesprek te gaan met je collega’s en om dialogische vaardigheden structureel te oefenen”, aldus Toon Molleman (plv. divisiedirecteur GW/VB) tijdens zijn presentatie over de uitdagingen binnen DJI.

Banner symposium moreel vakmanschap
Beeld: ©DJI

Proefschrift

Het Opleidingsinstituut DJI blijft investeren in moreel beraad en andere trainingsmethoden met aandacht voor de ethiek binnen het werkveld van DJI. Nieuwsgierig naar het proefschrift van Anne? Ga dan naar: Uitkomsten wetenschappelijk onderzoek 'Moreel beraad' | Publicatie | Opleidingsinstituut DJI (oidji.nl)