Testsessie videoconferentie EBI van PI Vught

In de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in PI Vught is de afgelopen periode gewerkt aan het realiseren van twee videoconferentieruimtes van waaruit gedetineerden, samen met hun advocaten, digitaal aan een zitting kunnen deelnemen. Vandaag voerde de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) samen met de Rechtspraak een testsessie uit, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de advocatuur.

Poort PI Vught
Beeld: ©DJI

Met behulp van een proefverbinding met een zittingszaal in de rechtbank Amsterdam werd bekeken hoe de videoconferentie voor de procesdeelnemers in de praktijk werkt. De bedoeling is dat het vanaf het einde van dit jaar mogelijk is om vanuit de EBI digitaal bij een zitting aanwezig te zijn.

Het vervoer van bepaalde verdachten van zware criminaliteit kent veiligheidsrisico’s. Met de inzet van videoconferentieruimtes kunnen de vervoersbewegingen en daarmee samenhangende risico’s teruggedrongen worden. Dit geldt ook voor het risico dat verdachten rond een zitting met elkaar zouden kunnen communiceren.

Door de wijziging in het Besluit videoconferentie kan de rechter bepalen dat een verdachte per videoconferentie deelneemt aan een zitting, in plaats van dat hij of zij de zitting fysiek bijwoont. De advocaat houdt zelf de keuze om bij zijn cliënt in de EBI of in de zittingszaal van de rechtbank aan het proces deel te nemen. Tijdens de videoconferentie is geborgd dat advocaten en gedetineerden vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren.