Nieuwe afspraken pilot Huis van Herstel bij PI Almelo

De pilot Huis van Herstel, onderdeel van PI Almelo, krijgt een vervolg. Dit heeft demissionair minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming vandaag laten weten aan de Tweede Kamer. Hij reageert hiermee op een motie die de Tweede Kamer op 6 juli jl. heeft aangenomen om te onderzoeken of er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden over de pilot. Deze motie werd ingediend nadat aanvankelijk een besluit was genomen om te stoppen met de pilot Huis van Herstel.

Tweede Kamer

Inmiddels is gesproken met de bestuurders van de gemeenten Almelo en Enschede (namens de 14 betrokken Twentse gemeenten), de reclassering, DJI en de programmamanager van de pilot. Samen hebben zij goede afspraken gemaakt over de verlenging van de pilot.

Na eerdere berichtgeving over het definitief stoppen van de pilot Huis van Herstel, heeft de Tweede Kamer op 6 juli jl. een motie aangenomen om te onderzoeken of er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden over de pilot. Inmiddels is gesproken met de bestuurders van de gemeenten Almelo en Enschede (namens de 14 betrokken Twentse gemeenten), de reclassering en DJI. Samen hebben zij goede afspraken gemaakt over de verlenging van de pilot.
 
Er komt een verlenging van de pilot met twee jaar (2024 en 2025) met een financiële bijdrage vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanaf 2026 is er geen bijdrage meer vanuit het ministerie. Het is dan aan de Twentse gemeenten of zij wel of niet door willen gaan met het Huis van Herstel. Uiterlijk in juli 2025 geven de gemeenten hier duidelijkheid over. De mogelijkheid om gedetineerden op deze locatie te plaatsen op een BBA-titel blijft bestaan. BBA staat voor Beperkt Beveiligde Afdeling. Hier kunnen gedetineerden in de laatste fase van hun gevangenisstraf geleidelijk aan re-integreren in de maatschappij. Waar mogelijk zijn dit regionale plaatsingen, zodat de gedetineerden vanuit de BBA kunnen werken in de regio waar zij daarna gaan wonen. Daarnaast kan het zo zijn dat een gedetineerde niet wil terugkeren naar de gemeente van herkomst. Terugkeer kan in dit geval niet worden afgedwongen. Uitgangspunt blijft om Twentse gedetineerden met multiproblematiek in het Huis van Herstel te plaatsen. Er wordt gestreefd naar een optimale bezetting.

Huis van Herstel

Het Huis van Herstel is een pilot kleinschalige detentievoorziening bij PI Almelo, met als doel Twentse gedetineerden met multiproblematiek succesvol te laten re-integreren. Samen met andere organisaties, waaronder Twentse gemeenten, reclassering en zorgaanbieders, wordt hen zorg en begeleiding op maat geboden. Naast dat het gebouw wordt gebruikt voor de pilot wordt het ook gebruikt als Beperkt Beveiligde Afdeling (BBA).
 
Lees de volledige brief van minister Weerwind voor Rechtsbescherming op de website van de Tweede Kamer.