Bijdrageregeling Wonen & Werken 2024

Gemeenten kunnen financiële ondersteuning aanvragen bij projecten voor (ex-)gedetineerde burgers. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid stelt jaarlijks via de Bijdrageregeling Wonen & Werken € 4,4 miljoen beschikbaar aan gemeenten.

Beeld: ©DJI / DJI

Deze bijdrageregeling is bedoeld als stimulans voor het realiseren van de gezamenlijke maatschappelijke ambitie van de VNG, reclasseringsorganisaties en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om (ex-)gedetineerdenden te ondersteunen bij een succesvolle re-integratie in de maatschappij. De bijdragen worden verdeeld op grond van de uitstroom-cijfers van gedetineerden per gemeente. Het is aan de gemeente zelf om alleen of samen met een andere gemeenten een aanvraag in te dienen. Meer informatie over de regeling en de bijbehorende voorwaarden is te vinden in de Staatscourant 2023.

Van 1 november tot 15 december 2023 kunnen aanvragen elektronisch worden ingediend bij Het Projectenbureau DJI. Het aanvraagformulier is op te vragen via: Projectenbureau.DJI@dji.minjus.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met het landelijk team Detentie & Re-integratie via: projectDenR@dji.minjus.nl.