Officiële opening nieuwe ontsluitingsweg bij PI Vught

Vandaag wordt in Vught een nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg geopend in aanwezigheid van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, de directie van de Penitentiaire Inrichting (PI), de burgemeester van Vught en de betrokken organisaties en bewoners uit de omgeving. Deze weg gaat er voor zorgen dat het veiliger wordt in de omgeving van PI Vught.

Beeld: ©DJI / DJI

Landelijk hebben we te maken met steeds zwaardere criminaliteit. Dat voelt niet alleen PI Vught maar ook de omgeving om de PI heen. Door grote rechtszaken zijn er behoorlijk wat hoogrisicotransporten van en naar de PI. Nu gaan deze nog dwars door Vught of Cromvoirt, met alle veiligheidsrisico’s van dien. Door de nieuwe weg worden de vervoersbewegingen onvoorspelbaarder en dus veiliger voor de woonkernen in het gebied. Door de betere uitwijkmogelijkheden kan bij een dreiging een andere route worden genomen dan gepland. De verkeersdrukte zal ook afnemen en er ontstaat meer ruimte om op een prettige en veilige manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.

Meer veiligheidsmaatregelen

Inmiddels zijn ook andere maatregelen genomen om de veiligheid in de omgeving te verbeteren. Zo is er een tijdelijke parkeergarage gekomen en worden er voorbereidingen getroffen voor een permanente ontsluitingsweg aan de westzijde van de PI, ter ontlasting van de Lunettenlaan. In PI Vught zijn er twee speciale videoruimtes ingericht waar gedetineerden in de EBI digitaal kunnen worden gehoord door de rechtbank en zijn er voorbereidingen voor de bouw van een zittingszaal in de PI. Dit leidt tot minder transporten. 

Lees op onze website meer over de aanpak van hoogrisicogedetineerden en de gebouwelijke aanpassingen binnen DJI.