Reactie DJI op artikel over integriteitsschendingen

Op zaterdag 10 februari schrijft RTL Nieuws over integriteitsschendingen door gevangenispersoneel. DG DJI Wim Saris reageert daar als volgt op. 

Hoofdkantoor
Beeld: ©DJI

Corruptie, grensoverschrijdend gedrag en alle andere vormen van niet-integer gedrag zijn volstrekt onacceptabel en reden voor ontslag op staande voet. Iedere medewerker die over de schreef gaat is er een teveel. Niet-integer gedrag is schadelijk voor het vertrouwen in DJI. Ook doet het afbreuk aan het overgrote deel van onze 16.000 collega’s die integer hun moeilijke werk doen. Ieder geval van corruptie maakt mij daarom boos en verontwaardigd. Vanzelfsprekend doen we altijd aangifte, werken we volledig mee aan strafrechtelijke onderzoeken en brengen we proactief en transparant naar buiten welke integriteitsschendingen er plaatsgevonden hebben. Ook het interne bureau inlichtingen en veiligheid en het bureau integriteit van DJI zijn scherp op integriteitsschendingen en doen waar nodig onderzoek.


De strijd tegen contrabande is hardnekkig. De garantie dat onze gevangenissen helemaal waterdicht worden, kan ik niet geven. Wel de toezegging dat DJI zich maximaal blijft inspannen om smokkelaars te dwarsbomen. Er vinden aangekondigd en onaangekondigd controles plaats, ook van personeel. Zo hebben we inmiddels een landelijk dekkend anti-drone netwerk voor smokkeldrones. Onze Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid, gespecialiseerd in het onderscheppen van drugs en telefoons, kwam vorig jaar 97 keer in actie en trof in totaal 300 telefoons aan en zo’n 10 kilo drugs. De eenheid beschikt over speciale drugshonden die vorig jaar in totaal 3600 keer werden ingezet.