Medewerker op staande voet ontslagen

Een medewerker van de Dienst Vervoer en Ondersteuning van DJI is op staande voet ontslagen nadat die aangaf een ongeoorloofde relatie met een gedetineerde in PI Vught te hebben.

PI Vught 1

De relatie speelde vanaf juli 2023 en vond onder andere plaats toen de medewerker werkte als beveiliger in de PI Vught.

Ongeoorloofd contact met een gedetineerde is uitermate kwalijk, ongehoord en heeft consequenties. Wij staan voor een veilig leef- en werkklimaat in onze inrichtingen en wij treden bij een dergelijke melding direct op. De betrokkene wordt ook in het register van Bureau Integriteit opgenomen.