Regeringscommissaris Hamer onderzocht maatregelen tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag

De minister voor Rechtsbescherming en de directeur-generaal DJI nemen vandaag het advies van de regeringscommissaris tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mariette Hamer, in ontvangst.

PI Nieuwersluis
Beeld: ©DJI

Zowel gedetineerden als medewerkers moeten kunnen rekenen op een veilig werk- en leefklimaat binnen inrichtingen van DJI. De Inspectie Justitie en Veiligheid deed hier vorig jaar al diverse aanbevelingen voor na hun onderzoek rond grensoverschrijdend gedrag in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De minister voor Rechtsbescherming en DJI hebben alle aanbevelingen overgenomen, waaronder het aanstellen van een aandachtsfunctionaris niet-integer gedrag. Ook heeft het opleidingsinstituut van DJI een module ontwikkeld voor werken met ingesloten vrouwen.

Maatregelenpakket onderzocht

De regeringscommissaris is door het ministerie van Justitie en Veiligheid en Dienst Justitiële Inrichtingen gevraagd om dit maatregelenpakket tegen het licht te houden. Ook is gevraagd hoe eventuele drempels om misstanden in het gevangeniswezen te melden, kunnen worden weggenomen.

De aanbevelingen van de regeringscommissaris zijn waardevol en sluiten aan bij de maatregelen die door DJI zijn genomen na het Inspectieonderzoek vorig jaar. De regeringscommissaris acht daarbij nog wel aanvullende stappen nodig.

Unieke omstandigheden gevangeniswezen

De regeringscommissaris constateert dat seksueel grensoverschrijdend gedrag overal voorkomt in de maatschappij. Er zijn echter risicofactoren die de kans op grensoverschrijdend gedrag vergroten, zoals machtsafhankelijkheid en één-op-één werksituaties. Verschillende factoren inherent aan een penitentiaire inrichting (PI) maken dat de PI een zeer risicovolle omgeving voor seksueel grensoverschrijdend gedrag kan zijn, waardoor een goed doordacht stelsel van beheersmaatregelen noodzakelijk is.

De regeringscommissaris doet aanbevelingen gericht op de omgangscultuur, op de Commissies van Toezicht (CvT) ten behoeve van gedetineerden en meer algemeen ten aanzien van het meldproces.

DG DJI, Wim Saris: “Dit advies is waardevol. Er staan concrete aanbevelingen in waarmee we verder gaan. Ik vind het belangrijk dat iedereen bij DJI veilig is, en zich veilig voelt. Zowel gedetineerden, als onze medewerkers en bezoekers.”

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind: “Gedetineerden zijn tijdens hun straf aan onze zorg toevertrouwd en zij hebben recht op een integere behandeling. Ik zie dat DJI voortvarend werkt aan het verbeteren van sociale veiligheid in gevangenissen. Ik ben de regeringscommissaris zeer erkentelijk voor het advies.”

Lees hier het advies.

Lees hier de beleidsreactie.