Albron, Appèl en Vitam nieuwe cateraar voor 50 DJI-locaties

Op dinsdag 2 april verwelkomt DJI drie nieuwe cateringpartners op verschillende locaties van haar organisatie. In de bedrijfsrestaurants van kantoren, Penitentiaire Inrichtingen en op vergaderlocaties is vanaf april een vernieuwd, duurzaam aanbod te vinden.

Groepsfoto
Beeld: ©DJI / Freek van den Bergh
Wout van Zeil, Jeroen van Gastel, Marlies Martens, Collin Schoonens en Michel Groothuizen proosten op de nieuwe samenwerking.

Het Facilitair Bedrijf DJI heeft als concern dienstverlener de Europese aanbestedingsprocedure vorig jaar in gang gezet met als resultaat drie nieuwe leveranciers die de duidelijke visie van de Rijksoverheid en DJI op voeding en catering goed begrijpen. Met de nieuwe contracten wordt ingezet op de kwaliteit van de dienstverlening door (circulaire) inkoop van duurzame en gezonde voeding, door aandacht te hebben voor inclusiviteit en de sociale functie van catering. Het is een samenwerking waarnaar alle betrokken partijen uitkijken.

Michel Groothuizen, plaatsvervangend directeur-generaal DJI: “Het is een nieuwe culinaire reis waar gezond, vers en smaakvol eten hand in hand gaan met duurzaamheid, maatschappelijke verantwoording en sociale interactie.”

Marlies Martens, CEO Vitam: “Wij kijken ernaar uit om op veel verschillende DJI-locaties lekker eten en drinken te verzorgen. En daarmee als bewuste cateraar goed te doen voor de mens en de wereld. Het is mooi dat we samen met DJI grote stappen kunnen zetten op het gebied van duurzaam en gezond eten. Dit doen we nu al voor de gedetineerden, en we zijn blij dat we deze samenwerking kunnen uitbreiden met de personeelsrestaurants en daarmee onze gezamenlijke impact kunnen vergroten.”

Wat deze samenwerking met de nieuwe leveranciers uniek maakt, is dat het traditionele contractmanagement versterkt wordt door middel van een community. Binnen deze groep zijn vertegenwoordigers aanwezig vanuit alle lagen van de DJI-organisatie, de leveranciers en de gebruikers van de bedrijfsrestaurants. Door goed samen te werken en in te inspelen op behoeften is het gezamenlijke doel een 9+ cateringdienstverlening te bieden.

Met de nieuwe cateringpartners levert DJI een bijdrage aan een beter klimaat door de CO2-uitstoot te verminderen.
Het assortiment is duurzamer en draagt bij aan de eiwittransitie; de verschuiving van het eten van overwegend dierlijke eiwitten naar overwegend plantaardige eiwitten vermindert de CO2-voetafdruk aanzienlijk. Meer plantaardig eten is dus beter voor het milieu én voor de gezondheid. In de verschillende restaurants worden meer plantaardige ingrediënten gebruikt. Vlees, zuivel en andere dierlijke producten zullen niet verdwijnen, maar krijgen wel een kleinere rol in het totale aanbod. Natuurlijk blijft smaak altijd voorop staan.

 “In ons restaurant laten we gasten niet alleen genieten van een lekkere maaltijd, maar stimuleren we onze gasten ook om op elk moment van de dag gezonde en duurzame keuzes te maken. Dat doen we niet alleen. Samen met de collega’s van DJI hebben we meer oog voor duurzaamheid, eiwittransitie en klimaatbewustheid in ons cateringaanbod op locatie. Heel mooi om te zien dat we zo gezamenlijk stappen zetten om onze doelstellingen te realiseren!” - Hans van Veen, algemeen directeur Appèl.

Tegen een goede prijs
Betaalbaarheid is bij deze aanbesteding een belangrijke doelstelling geweest. Catering vervult namelijk niet alleen een sociale rol binnen de organisatie, maar vormt ook een essentieel element van een goede bedrijfscultuur. De lunch is een moment voor ontmoeting, sociale uitwisseling en ontspanning. Dit moet betaalbaar blijven.

Vergroten arbeidsparticipatie
Met deze nieuwe samenwerking creëert DJI kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De zogenoemde social return stimuleert arbeidsparticipatie. Dit sluit aan bij de misse van DJI waarin we personen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.

“We zijn blij dat we de samenwerking met DJI hebben gevonden. Net als DJI, is Albron opgericht om mensen verder te helpen in de maatschappij. Dat doen we vandaag de dag nog steeds, altijd door middel van eten en drinken. Daarbij is ons uitgangspunt dat het eten en drinken voor onze gasten lekker, gezond, duurzaam én betaalbaar is!” - Jan Willem Hilbron, algemeen directeur Albron

Op dinsdag 12 maart ondertekenden DJI, Albron, Appèl en Vitam de officiële samenwerkingsovereenkomst onder het toeziend oog van de hele projectgroep.

Projectgroep
Beeld: ©DJI / Freek van den Bergh
Projectgroep